កម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងលើកទី៦ ក្រោមប្រធានបទ ៖ “ ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មតាមបែបសហគ្រិន វាគ្មិន ៖ ម៉ៅ កកឃីន ស្ថានិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅថ្ងៃទី27 កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានបទ “ បំណុលហួសសមត្ថភាព” ដែលវាគ្មិន គឺ ៖ លោក គឹម សុភ័ក្រ្តា ប្រធាននាយកដ្ឋានអភវឌ្ឍអាជីវកម្ម និង ទំនាក់ទនង នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

https://youtu.be/5D7f6Hew4QA...

កម្មវិធីអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គំនិតរីកចម្រើន ក្រោមការធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់ពី លោក គឹម លីនដូ ដែលជា ប្រធានផ្នែកហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី លើប្រធានបទ៖ “សារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានក្នុងកិច្ចសន្យាកម្ចី” នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

[embed]https://youtu.be/EHJUCiItssU[/embed]...

សកម្មភាណខ្លះនៃព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពសង្គម Couple Run Season ៤ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

សកម្មភាណខ្លះនៃព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពសង្គម Couple Run Season 4 បានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជា Main Sponsor....

សេវាកម្ចីទិញរថយន្តជារូបិយប័ណ្ណជាតិ (ប្រាក់រៀលខ្មែរ)

សេវាកម្ចីទិញរថយន្តជារូបិយប័ណ្ណជាតិ (ប្រាក់រៀលខ្មែរ) ឥលូវនេះមានផ្តល់ជូននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី​យើងខ្ញុំ​ ។ លោកអ្នក នឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តី​ស្រមៃ ដោយ​គ្រាន់តែបំ...

ពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិ២០១៧

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមគាំទ្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាការងារថ្នាក់ជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ សូមអរគ...

សេវាកម្មអតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ដើម្បីផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការសាកសួរ និងផ្តល់ព័ត៌មាន ឬបញ្ហាចម្ងល់ផ្សេងៗ គ្រឺះស្ថ...

កម្ចីទិញរថយន្ត

  សេវាកម្ចីទិញរថយន្ត ឥលូវនេះមានផ្តល់ជូននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី​យើងខ្ញុំ​ ។ លោកអ្នក នឹងក្លាយជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តី​ស្រមៃ ដោយ​គ្រាន់តែបំពេញលក្ខខណ្ឌ​​ស្នើសុំងាយៗ ។ គ...